Kelimeler

Kelime Anlamı Okunuşu Ses Dosyası
about hakkında ebaut
 
accept kabul etmek eksept
 
accommodation-s KONAKLAMA ekom'edeyşın
 
accountant-s muhasebeci e'kauntınt
 
ache-s ağrı eyk
 
actor-s aktör ak'tır
 
actress-es aktris ak'tris-ak'trisis
 
address-es adres ad'res-ad'resıs
 
adjectives SIFATLAR acek'tivs
 
adjust ayarlamak edcast
 
Kapat